ಮುಳ್ಳಲ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಮುಳ್ಳಲ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮುಳ್ಳಲ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ನಿರ್ದೇಶನಸ್ವಾಮಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕಶಂಕರ
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಮಕುಮಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜು
ಸಂಗೀತಎಂ.ರಂಗರಾವ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿ.ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೭
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶಂಕರ ಮೂವೀಲಯ