ಮದಿಯಾ ಭಾಷೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಭಾಷೆ. ಇದು ಗೊಂದಿಭಾಷೆಯ ಉಪ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಗೊಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಇತರ ಪ್ರಬೇಧಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ[೧]

ಮದಿಯಾ
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳು:
ಭಾರತ
ಒಟ್ಟು 
ಮಾತನಾಡುವವರು:
ca. 360,000
ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ:
 ದಕ್ಷಿಣ-ಮಧ್ಯ
  ಗೊಂದಿ–ಕುಯಿ
   ಗೊಂದಿ
    ಮದಿಯಾ
ಭಾಷೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು
ISO 639-1: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
ISO 639-2: ಸೇರಿಸಬೇಕು
ISO/FDIS 639-3: either:
mrr – ಗರ್ಚಿರೊಲಿ ಮದಿಯಾ
daq – ದಂಡಮಿ ಮದಿಯಾ

ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ದ್ರಾವಿಡ 
 ದಕ್ಷಿಣ  
 ದಕ್ಷಿಣ (SD I)
 (ತಮಿಳುತುಳು-ಕನ್ನಡ
 ತಮಿಳುಕನ್ನಡ 
 ತಮಿಳು 

ತಮಿಳುಮಲಯಾಳಂ ಕೊಡವ 

ಕೊಡವಕುರುಂಬ

ಕೋಟತೋಡ ಕನ್ನಡಬಡಗ 

ಕನ್ನಡಬಡಗ
 ತುಳು 

ಕೊರಗತುಳು (incl. ಬೆಳ್ಳಾರೆ?)ಕುಡಿಯಾ
 ದಕ್ಷಿಣ -ಮಧ್ಯ (SD II) 
 (ತೆಲುಗು–ಕುಯಿ) 
 ಗೋಂದಿ–ಕುಯಿ 
 ಗೋಂದಿ 

ಗೋಂದಿಮದಿಯಾಮುರಿಯಪರ್ಧಾನ್ನಾಗರ್‍ಚಾಲ್ಖಿರ್ವಾರ್

ಕೊಂಡಮುಖ-ದೊರ

ಕುಯಿಕುವಿಕೊಯಾ

ಮಂಡಪೆಂಗೊ
 ತೆಲುಗು 

ತೆಲುಗುಚೆಂಚು

 ಮಧ್ಯ 
 (ಕೊಲಮಿ–ಪಾರ್ಜಿ) 


ನಾಯ್ಕಿಕೊಲಮಿ

ಒಳ್ಳಾರಿ (ಗಡಬ)ದುರುವ
 ಉತ್ತರ 
 ಕುರುಕ್–ಮಾಲ್ಟೊ 

ಕುರುಕ್ (ಓರಾನ್,ಕಿಸಾನ್)


 ಮಾಲ್ಟೊ 

ಕುಮರ್‍ಭಾಗ್ ಪಹರಿಯಸೌರಿಯಾ ಪಹರಿಯ

ಬ್ರಾಹುಯಿ
ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. Bhadriraju Krishnamurti (2003). The Dravidian languages. Oxford University Press. p. 25.