ಮಂಗಳಗೌರಿ
ಮಂಗಳಗೌರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಟಿ.ಆರ್.ಸುಂದರಂ
ನಿರ್ಮಾಪಕಟಿ.ಆರ್.ಸುಂದರಂ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಇಂದು ಶೇಖರ್ ಹರಿಣಿ
ಸಂಗೀತಜಿ.ರಾಮನಾಥನ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ(ಸ್ಟೂಡಿಯೊ)
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೫೩
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಇದೊಂದು ಚುಟುಕು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುರಿತ ಬರಹ. ಈ ಬರಹವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿ.