ಭುಜಂಗಯ್ಯನ ದಶಾವತಾರ

1991ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ
ಭುಜಂಗಯ್ಯನ ದಶಾವತಾರ
ಭುಜಂಗಯ್ಯನ ದಶಾವತಾರ
ನಿರ್ದೇಶನಲೋಕೇಶ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಲೋಕೇಶ್ ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಷಿ ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ವಾದಿರಾಜ್
ಸಂಗೀತಹಂಸಲೇಖ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೧
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ