ಪ್ರೇಮ ತರಂಗ
ಪ್ರೇಮ ತರಂಗ
ನಿರ್ದೇಶನಬಿ.ಪಿ.ರಾಜಶೇಖರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮೂವೀಸ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗವೀರೇಶ್ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಸಾಗರ್, ಟಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಸಂಗೀತಎಂ.ರಂಗರಾವ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೦
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮೂವೀಸ್