ಪೋಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ
ಪೋಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಕೆ.ವಿ.ಜಯರಾಮ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಎನ್.ಬಿ.ವತ್ಸಲನ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಕಾಶೀನಾಥ್ ಮಂಜುಳಾಶರ್ಮ ದೇವರಾಜ್, ಸಿ.ಆರ್.ಸಿಂಹ
ಸಂಗೀತಸಂಗೀತ ರಾಜ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಆರ್.ಸಿ.ಮಾಪಾಕ್ಷಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೦
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಂಬೈನ್ಸ್