Puri.jpg

ಪೂರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾದ ಹುದುಗು ಸೇರಿರದ ಕರಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರೆಡ್. ಇದನ್ನು ನಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಘು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಹಗುರ ಊಟವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರಿಯನ್ನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮೈದಾ ಅಥವಾ ರವೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪೂರಿ&oldid=816950" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ