ಪತಿವ್ರತಾ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಪತಿವ್ರತಾ
ಪತಿವ್ರತಾ
ನಿರ್ದೇಶನಪಿ.ಎಸ್.ಮೂರ್ತಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜಕುಮಾರ್ ಹರಿಣಿ ಉದಯಕುಮಾರ್
ಸಂಗೀತಟಿ.ಎ.ಮೋತಿ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಎಲ್ಲಪ್ಪನ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೫
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಚಿರಂಜೀವಿ ಫಿಲಂಸ್