ನ್ಯಾಯವೇ ದೇವರು

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ನ್ಯಾಯವೇ ದೇವರು
ನ್ಯಾಯವೇ ದೇವರು
ನಿರ್ದೇಶನಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ
ನಿರ್ಮಾಪಕಬಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜಕುಮಾರ್ ಆರತಿ ಬಿ.ಸರೋಜಾದೇವಿ
ಸಂಗೀತರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಸ್.ವಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೧
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಮಹಾರಾಜ ಮೂವೀಸ್