Dhivehi
ދިވެހި, dhivehi
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳು:
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್,

Minicoy Island (Maliku)

ಒಟ್ಟು 
ಮಾತನಾಡುವವರು:
340,000
ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ: Indo-European
 Indo-Iranian
  Indo-Aryan
   Southern Zone
    Insular Indo-Aryan
     Dhivehi 
ಬರವಣಿಗೆ: Thaana
(Dhives Akuru until the 18th century) 
ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ:  ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್
ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ:
Dhivehi Academy
ಭಾಷೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು
ISO 639-1: dv
ISO 639-2: div
ISO/FDIS 639-3: div
Carl Faulmann ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ನ ದಾಸ್ ಬುಚ್ ಡೆರ್ ಸ್ಕ್ರಿಫ್ಟ್, 1880

ಧಿವೇಹಿ/ಧಿವೆಹಿ ಅಥವಾ ದಿವೆಹಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ,[೧][೨][೩] Dhivehi pronunciation: [diˈʋehi] ), ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ದ್ವೀಪ ದೇಶವಾದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್‌ನ ಮಿನಿಕೋಯ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲೂ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆಯು ಹಲವು ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ . ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನ ದಕ್ಷಿಣನ ಹವಳ ದ್ವೀಪಗಳಾದ ಹವುಡು, ಅದ್ದು ಮತ್ತು ಫವಾಮುಲ್ಹಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಆ ದ್ವೀಪಗಳ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಪರಸ್ಪರ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಉತ್ತರದ ಹವಳ ದ್ವೀಪಗಳ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ದ್ವೀಪಗಳ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ತರದ ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡುವವರು ಇವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಥಾನಾ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಎಲು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಸಿಂಹಳೀಯ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸಿಂಹಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೂ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಪರ್ಷಿಯನ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿವೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳಾದ ಅಟಾಲ್ (ಹವಳದ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳ ಉಂಗುರ) ಮತ್ತು ಧೋನಿ (ಅಂತರ್-ಹವಳ ನೌಕಾಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹಡಗು) ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಪದಗಳಾದ ಅಟೋಲು ಮತ್ತು ದೋನಿ ಆಗಿವೆ . ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೊದಲು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು.

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

"ದಿವೇಹಿ " ಪದವು ಸಂಸ್ಕೃತದ "ದ್ವೀಪ"ದ ದಿವ್ + ವೆಹಿ ಎಂದರೆ "ದ್ವೀಪವಾಸಿಗಳು" ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. "ಬಸ್" ಎಂದರೆ "ಭಾಷೆ" (ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ). ಆದ್ದರಿಂದ ದಿವೇಹಿ-ಬಸ್ ಎಂದರೆ "ದ್ವೀಪವಾಸಿಗಳ ಭಾಷೆ". ಮೊದಲ ಧಿವೇಹಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹ್ಯಾರಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪುರ್ವಿಸ್ ಬೆಲ್ ಇದನ್ನು ಡೈವ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆದರು.[೪]ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿನ "ಡೈವ್ಸ್" ಎಂಬುದು ಮತ್ತು "ದಿವೇಹಿ" ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಶಬ್ದವಾದ "ದ್ವೀಪ" ದಿಂದ ಬಂದುದಾಗಿದೆ.

20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಗೈಗರ್ , ಭಾಷೆಯನ್ನು ದಿವೇಹಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. 1976 ರಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಎಂಬ ಅರೆ-ಅಧಿಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಭಾಷೆಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು h ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ದಿವೇಹಿ/ಧಿವೇಹಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು "Dhivehi" (ಧಿವೇಹಿ) ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಎಂಬುದು ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಿಂಹಳೀಯ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳೀಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಗುಂಪನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ಸುಲರ್ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. [೫]

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳೀಯರು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎಲು ಪ್ರಾಕೃತದಿಂದ ಬಂದವರು.ಪ್ರಾಕೃತಗಳನ್ನು ಮೂಲತಃ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ನರನ್ನು ಸಿಂಹಳೀಯರ ವಂಶಸ್ಥರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು, 1969 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ MWS ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಿಂದ ಕವಲೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. [೬]

ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಚಿತ್ರ:Loamaafaanu.jpg
12 ನೇ ಶತಮಾನದ lōmāfānu, ಆರಂಭಿಕ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಸುಲ್ತಾನರು ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳು

12ನೇ ಮತ್ತು 13ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಲೋಮಫಾನುಗಳು (ತಾಮ್ರದ ದತ್ತಿ ಶಾಸನಗಳು ) ಧಿವೇಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆರಂಭಿಕ ಬರಹಗಳು. ಹವಳದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಶಾಸನಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಾಸನವೆಂದರೆ ಹವಳದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಶಾಸನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 7 ಅಥವಾ 8 ನೇ ಶತಮಾನದದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಸಿಂಹಳೀಯ-ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಉಪಕುಟುಂಬದ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. [೭] ಇದು 12 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. 16 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಅನ್ನು ಥಾನಾ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅರಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳೀಯರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಷಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಗೀಗರ್ (1856-1943) ಹಾಕಿದರು. ಗೀಗರ್ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳೀಯರ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಸಿಂಹಳೀಯರ ಉಪಭಾಷೆಯ ಸಂತಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಿಂಹಳೀಯರ "ಪುತ್ರಿ ಭಾಷೆ" ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿಷಯವು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳೀಯರ "ಪುತ್ರಿ" ಸಂಬಂಧವೆಂಬ ಪದವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ.

10 ನೇ ಶತಮಾನದ CE ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಸಿಂಹಳೀಯರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ಗೀಗರ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದ್ವೀಪಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಹಳೀಯ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌರಾಣಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರ ವಲಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

12 ನೇ ಶತಮಾನದ CE ವರೆಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಸಿಂಹಳೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿತರಣ ಎಂಬ ಭಾಷಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. [೮]

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಪರೂಪದ ಮಲಿಕು ಥಾನ ಪ್ರೈಮರ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಆಡಳಿತವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ರೊಮೆರೊ-ಫ್ರಿಯಾಸ್ ಅವರು 2003 ರಲ್ಲಿ ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದರು [೯]

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಬರಹಗಾರ ಹುಸೇನ್ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಧಿವೇಹಿ ಭಾಷಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. [೧೦]

ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿತರಣೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಮಿನಿಕೊಯ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರೆ-ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.

ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ದ್ವೀಪಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆಯು ಅನೇಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣದ ಹವಳ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹುವಧು, ಫುವಾಹ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಅದ್ದು . ಕೊಲ್ಹುಮಡುಲುವಿನ ಕೆಲವು ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

 • ಮಾಲೆ ಉಪಭಾಷೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಉಪಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಉಪಭಾಷೆ . ಇದನ್ನು ಬಹುರೂವ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹದ್ದುನ್ಮತ್ತೀ ಎಂಬ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಹದ್ದುನ್ಮತ್ತೀ ಉಪಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ..
 • ಭಾರತದ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಿನಿಕೋಯ್ (ಮಲಿಕು) ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾಲಿಕು ಉಪಭಾಷೆ (ಮಹ್ಲ್). ಮಿನಿಕೋಯ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಉಪಭಾಷೆಯು ಇತರ ಉಪಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಪಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಲೆ ಉಪಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕು ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಲುತ್ತವೆ.
 • ಮುಲಾಕು ಉಪಭಾಷೆಯು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನ ಉಪಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಫುವಾಹ್ಮುಲಾ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಲಾಕು ಉಪಭಾಷೆಯು ಪದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'l' ಇರುತ್ತೆ. ( laamu sukun ލް ), ಇದು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನ ಇತರ ಉಪಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂತಿಮ 'u' ಬದಲಿಗೆ ಪದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'o' ಶಬ್ದವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ; ಉದಾ fannu ಬದಲಿಗೆ fanno . ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ, retroflex 'S' (ಐಪಿಎ [ʂ]), ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಬಹುತೇಕ ಸ್ವಲ್ಪ 'ಆರ್' ಧ್ವನಿ ಹೊಂದಿರುವ, Mulaku ಉಪಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ '(ಐಪಿಎ [ʃ]) ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಅರೇಬಿಕ್: ش ಶಿನ್ . ಮುಲಾಕು ಉಪಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇತರ ಉಪಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಕುನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಪಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸ್ವರ ಅಥವಾ ಡಯಾಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ.
 • ಹುವದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋ ಆಡ್ಡು ಉಪಭಾಷೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪ. ಉತ್ತರ ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾಲೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂವಧು ಉಪಭಾಷೆಯು ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ರೆಟ್ರೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ /ʈ/ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹೂವಧು ಉಪಭಾಷೆಯು ಹಳೆಯ ಸಿಂಹಳೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನ ಇತರ ಉಪಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಿಂಹಳೀಯರಿಗೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಅಡ್ಡು ಉಪಭಾಷೆಯು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಲಾಕು ಉಪಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಅಡ್ಡು ಹವಳವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೂರು ಅಟಾಲ್‌ಗಳ ದ್ವೀಪವಾಸಿಗಳು ಅಡ್ಡು ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹುವಾಧು ದ್ವೀಪದ ಈ ದ್ವೀಪವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫುವಾಹ್ಮುಲಾದಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಅಡ್ಡು ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಉಪಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡು ಉಪಭಾಷೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುವಾದಿವ್ಸ್‌ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ (1959-1963) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿತು.
 • ಮದಿಫುಷಿ ಉಪಭಾಷೆಯು ಕೊಹ್ಲುಮಡುಲುವಿನ ಮದಿಫುಷಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿನ ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ . ಇದು ಹುವಡು ಆಡುಭಾಷೆಯ ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪದದ ಕೊನೆಗಿನ 'ಎ' ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಇ' ಅಥವಾ 'ಒ' ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಂತಿಮ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸಹ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನವಿಯಾನಿ ޱ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನವಿಯಾನಿ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ޱ (ಅವಿಯಾನಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ) ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ( ಗುಜರಾತಿ, ಹಿಂದಿ , ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೆಟ್ರೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ n ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 1950 ರಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀನ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. ರೆಟ್ರೊಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಏಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೇ ತರಹ ಇದ್ದ ಹವಿಯಾನಿ, ಡವಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಢವಿಯಾನಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. [೧೧] ಥಾನಾ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಫು ಮತ್ತು ಸೀನು ಅಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ "ನವಿಯಾನಿ" ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಂದು ತಾಲಾಕಾರದ ನಾಸಲ್ Ñ ಅಥವಾ Ñyaviyani Ǐ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ Bodu Tarutheebu ಮತ್ತು Rādavaḷi ರೀತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಮುದ್ರಣ ಕಾಣಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಉಪಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಹವಳ ದ್ವೀಪಗಳ ಜನರು ಇದನ್ನು ಈಗಲೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಂಜಾ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಡಯಾಕ್ರೊನಿಯಲ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪುರಾತನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದ್ವೀಪಸಮೂಹದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಡ್ಡು ದ್ವೀಪಗಳ ಉಪಭಾಷೆಯು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪುರಾತನತೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" [೧೨]

ಅಡ್ಡು ಮತ್ತು ಫುವಾಹ್ಮುಲಾ ಉಪಭಾಷೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾಳೆ. . ಆದರೆ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೂವಧು ದ್ವೀಪದ ಉಪಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ದು ಮತ್ತು ಫುವಾಹ್ಮುಲಾ ಉಪಭಾಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಫುವಾಹ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಹುವಧು ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪುರಾತನವೇ ಅಥವಾ ಅದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪುರಾತನವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಲೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೂವಧು ಹವಳದವರೆಗೆ ಪುರಾತನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೂವಧು ಹವಳದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಪುರಾತನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೂವಧುವಿನ ಉಪಭಾಷೆಯು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಭಾಷಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೆಂದರೆ ಡಿಗ್ಲೋಸಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಲಿಖಿತ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಏಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗಳು ಭಾಷೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಲೆ ಉಪಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕು ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉಪಭಾಷೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಮಾತನಾಡುವ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಕೆಲವು ಅರೇಬಿಕ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಾಕ್ಯರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಲಿಖಿತ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವು ve ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ve ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ve ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ.

ಮಾತನಾಡುವ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ಆದರೆ ಲಿಖಿತ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾವಿಯಾನಿ ಅಲಿಫ್ ಮತ್ತು ಶಾವಿಯಾನಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲಿನ 'ಸುಕುನ್ ' ಅನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಕುನ್ ಎನ್ನುವುದು ಅಕ್ಷರದ ಧ್ವನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಗುರುತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಪದದೊಳಗೆ ಬಂದರೆ, ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; shaviyani ಅಥವಾ alif ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಅದು 'ಹ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; thaa ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ, ಧ್ವನಿಯನ್ನು iy ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬರವಣಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆಯು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಕಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಾಗುವ ಧಿವ್ಸ್ ಅಕುರು ("ಧಿವೇಹಿ/ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಅಕ್ಷರಗಳು") ನ ಹಿಂದಿನ ರೂಪವಾದ ಇವೇಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ಮತಾಂತರ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರ ೧೮ನೇ ತಶಮಾನದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ 18 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಧಿವ್ಸ್ ಅಕುರುವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದವರೆಗೂ ಅಡ್ಡು ದ್ವೀಪಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ 1960 ರವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನು ಬಳಸುವ ಉಳಿದ ಹಿರೀಕರು 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕ ಇದರ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು . ಇಂದು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ನರು ಧೈವ್ಸ್ ಅಕುರು ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಎರಡನೇ ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಒಲವು ಹೊಂದಿದೆ. [೧೩]

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಾದ ತಾನಾ ಅಥವಾ ಥಾನಾ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನದು.

ಇತರ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ (98%). 1960 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಇನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. 

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಥಾನಾ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರೇಬಿಕ್ ಅಬ್ಜಾದ್‌ನ ಸ್ವರ ಡಯಾಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಕಡ್ಡಾಯ ಸ್ವರಗಳೊಂದಿಗಿನ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಾಗಿದೆ . ಇದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನೆಮಿಕ್ ಲಿಪಿಯಾಗಿದೆ: ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಗುಣಿತದಿಂದ ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಥಾನಾದ ಮೂಲವು ಪ್ರಪಂಚದ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು (h – v) ಅರೇಬಿಕ್ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂಬತ್ತು (m – d) ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಡಿಕ್ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿವೆ. ( ಹಿಂದೂ-ಅರೇಬಿಕ್ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ . ) ಎರವಲು ಪದಗಳು (t – z) ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಡಯಾಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಫೋನೆಟಿಕ್‌ಗೆ ಹೋಲುವ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, y ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇದು alifu (     ) ಮತ್ತು vaavu (    ) ) ಇದರರ್ಥ ಥಾನಾ ಮೂಲ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಿಂದ ಸಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪಡೆಯದ ಕೆಲವು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ - ಇಂಡಿಕ್ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ( ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ). ಥಾನ ವರ್ಣಮಾಲೆಯು ( hā, shaviyani, nūnu, rā, bā, ...) ಇತರ ಇಂಡಿಕ್ ಲಿಪಿಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ತರಹ ಅಥವಾ ತಮಿಳು) ಅಥವಾ ಅರೇಬಿಕ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಥಾನಾ, ಅರೇಬಿಕ್‌ನಂತೆ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅರೇಬಿಕ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಯಾಕ್ರಿಟಿಕ್ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವು ಸ್ವರ ಅಥವಾ ಸುಕುನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸುಕುನ್ "ಸ್ವರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ "ನೂನು" . ಇದು ತಕ್ಷಣದ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವರಗಳನ್ನು fili ಎಂಬ ಡಯಾಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಐದು fili (a, i, u, e, o), ಮೊದಲ ಮೂರು ಅರೇಬಿಕ್ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ( fatha, kasra ಮತ್ತು damma ) ಹೋಲುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳನ್ನು (aa, ee, oo, ey, oa) ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದ fili. oa ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಒಬೊಫಿಲಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು.

alifu ಅಕ್ಷರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಧ್ವನಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಇದು ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಂಜನವಿಲ್ಲದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ವಾಹಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಪದ-ಆರಂಭಿಕ ಸ್ವರ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಜನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ. ಅದು sukun ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಂಜನದ ದೀರ್ಘವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. alifu + sukun ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಪದವು /eh/ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, noonu ವಿನಿಂದ ದೀರ್ಘವಾಗವುದನ್ನು ನೂನು + sukun ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಬದಲಾಯಿಸಿ

1970 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಸಿರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಟೆಲೆಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟೆಲೆಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಥಾನಾ ಲಿಪಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದರ ನಂತರ, 1976 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಧಿವೇಹಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಪ್ಯಂತರಣವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಆಡಳಿತವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಬುಕ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲೈನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಥಾನಾ ಲಿಪಿಯ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡರು. ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಲೋನಿ, HCP ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಗೈಗರ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಭಾಷಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ "ಧಿವೇಹಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್" ನ ಅಸಂಗತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರಣವನ್ನು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. [೧೪]

1978 ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಮೂನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಥಾನಾ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ, ಲಿಪಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1976 ರ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪ್ರತಿಲೇಖನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಿಘಂಟು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹ್ಯಾನ್ಬಿ ಬೈಲಿ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಬರೆದ 412-ಪುಟದ ಹಾರ್ಡ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ನಿಘಂಟು, ಎ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, 22 ಜುಲೈ 2003 ರಂದು ರೂಟ್‌ಲೆಡ್ಜ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 5000 ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇತರ ಆಧುನಿಕ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಂತೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವರಗಳು, ದಂತ ಮತ್ತು ನಾಸಿಕ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ವರಗಳು [೧೫]
ಮುಂಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂದೆ
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ
ಮುಚ್ಚಿ /i/ ೨ /iː/ א /u/ /uː/ ѫ
ಮಧ್ಯ /e/ ಶತ /eː/ ಶತ /o/ ಎಮ್ /oː/ ಶತ
ತೆರೆಯಿರಿ (æ) (æː) /a/ /aː/ त
 1. Abafili is the vowel sign   denoting “a”.
 2. Ibifili is the vowel sign  denoting “i”.
 3. Ubufili is the vowel sign   denoting “u”.
 4. Sukun is the sign denoting absence of a vowel.
 • [æː] /ai/ ನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧ್ವನಿಮಾವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
 • ಸಣ್ಣ ತೆರೆದ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ವರವು ಫೋನೆಟಿಕ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ [ ä ] .
ವ್ಯಂಜನಗಳು [೧೬]
ಲ್ಯಾಬಿಯಲ್ ದಂತ /<br /> ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್
ರೆಟ್ರೋಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಾಟಾಲ್ ವೆಲರ್ ಗ್ಲೋಟಲ್
ನಾಸಲ್ m n ɳ ( ɲ ) [lower-alpha ೧]
ಪ್ಲೋಸಿವ್ /<br /> ಅಫ್ರಿಕೇಟ್
ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದ p t ʈ k
ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು b d ɖ ɡ
ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ᵐb ⁿd ᶯɖ ᵑɡ
ಫ್ರಿಕೇಟಿವ್ ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದ f s ʂ ʃ h
ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು z
ಅಂದಾಜು ʋ [lower-alpha ೨] l ɭ j
ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ɽ

 

ಅಂತಃಕರಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಂತೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮಾದರಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದದ ಮೊದಲ ಉಚ್ಚಾರಾಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಧೀರ್ಘ ಉಚ್ಚಾರದ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. vissaara (ಮಳೆ) ಯಲ್ಲಿನ ಎರಡು 'ರು' ಶಬ್ದಗಳು ಪಕ್ಕದ ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ: vis-saa-ra . ಅದೇ ರೀತಿ feth-thun (ಈಜಲು), dhek-kun (ತೋರಿಸಲು).

ವ್ಯಂಜನ ಸಮೂಹಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ( mabbas ) ಪದಗಳು ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯಂಜನ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಗರಿಷ್ಠ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ರಚನೆಯು CVC ಆಗಿದೆ (ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಒಂದು ಸ್ವರ). ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನ ಅನೇಕ ಭಾಷಿಕರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಾಲದ ಪದಗಳನ್ನು iskūl ಸಹ ಇಸ್ಕುಲ್ (VC. CVC) skūl (CCVC) "ಶಾಲೆ" ಗಾಗಿ.

ವ್ಯಾಕರಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪತ್ರಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬಳಸಿದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಅನುಕ್ರಮ:

ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޱ ސ ޑ ޝ ޒ ޓ ޏ ޔ ޕ ޖ ޗ

ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ:

ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ

ಅಕ್ಷರದ ޱ ಬದಲಿಗೆ ޏ , ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರದ ޝ ಮೊಹಮದ್ ಅಮೀನ್ ದೀದಿ thikijehi-Thaana ( ಥಾನಾ ವಿತ್ ಡಯಾಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್) ನಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನಾಮಪದಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಫಾರ್ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ನಾಮಪದಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೇಸ್. ಖಚಿತತೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು . ಸಂಖ್ಯೆ ಏಕವಚನ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನವಾಗಿರಬಹುದು . ಪ್ರಕರಣವು ನಾಮಕರಣ, ಡೇಟಿವ್, ಅಬ್ಲೇಟಿವ್, ಜೆನಿಟಿವ್, ಲೊಕೇಟಿವ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಒತ್ತುನೀಡಿರಬಹುದು .

ನಾಮಮಾತ್ರ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನ ನಾಮಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಾಮಪದಗಳು, ಸರ್ವನಾಮಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಮಾತಿನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ 30 ರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. 30 ರ ನಂತರ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದಶಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಘಟಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಕಾಂಡವನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, eh-thirees '31' ( lit. "ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು") ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಶಕದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಘಟಕ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, thirees-ekeh '31' ("ಮೂವತ್ತು + ಒಂದು"). ನಂತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 70, 80 ಮತ್ತು 90 ದಶಕಗಳಿಂದ ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಶಕದ fas dholhas '60' ("ಐದು ಹನ್ನೆರಡು"), ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ಡ್ಯುಯೊಡೆಸಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಡಜನ್-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಬಹುತೇಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೌಖಿಕ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮೌಖಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಕ್ರಿಯ, ಕಾರಕ ಮತ್ತು ಅನೈಚ್ಛಿಕ/ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕ್ರಿಯಾಪದ ರೂಪಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪದವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪದ ಕ್ರಮವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಂತೆ ಕಠಿಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪದಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು, ಒಬ್ಬರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

mashah : ಮಾಶಾ (ನನಗೆ) mas (ಮೀನು) vikkaa (ಮಾರಾಟ) 
mashah mas vikkaa
ನನಗೆ ಮೀನು ಮಾರಾಟ
mas mashah vikkaa
ಮೀನು ನನಗೆ ಮಾರಾಟ
mas vikkaa mashah .
ಮೀನು ಮಾರಾಟ ನನಗೆ

mashah (ನನಗೆ) ಪದವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಹುದು.

ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪದಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮಾತನಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎರವಲು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಆ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರು ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಈಗ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಗೊಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಎರವಲು ಪದವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಪದಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಎರವಲು ಪದವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

ಮಾಣಿ ( veitar ) + ಯು = ಮಾಣಿ ( veitaru )
ಮಾಣಿ ( veitar ) + ಇಹ್ = ಮಾಣಿ ( veitareh )
ಮಾಣಿ ( veitar ) + ಅನ್ = ಮಾಣಿಗಳು ( veitarun )

ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ

ನಟ ektaru ಏಜೆಂಟ್ ejentu ರಾಯಭಾರಿ/ಅಂಬಾಸೆಡರ್ embesedaru ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ aakitektu ಅಂಗರಕ್ಷಕ bodeegaadu ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ keyshiyaru ನಿರ್ದೇಶಕ direktaru, dairektaru ವೈದ್ಯರು daktaru ಚಾಲಕ duraivaru ಸಿಬ್ಬಂದಿ gaadu ), ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ( inispektaru ), ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ( meneyjaru ), ಮಂತ್ರಿ ( ministaru ), ಆಪರೇಟರ್ ( opareytaru ), ನಿರ್ಮಾಪಕ ( purodiusaru ), ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ( saajentu ), ಸೇವಕ ( saaventu )

ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಪದಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಎರವಲು ಪದವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು

 • u: definite ಏಕವಚನಕ್ಕೆ
 • eh: indefinite ಏಕವಚನಕ್ಕೆ
 • uthah: ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ
ಕಾರ್ kaar + u = ಕಾರ್ kaaru
ಕಾರು ( kaar ) + eh = ಒಂದು ಕಾರು ( kaareh )
ಕಾರು ( kaar ) + uthah = ಕಾರುಗಳು ( kaaruthah )

ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಬೈಸಿಕಲ್ ( baisikalu ), ಬಿಲ್ ( bilu ), ಕೇಬಲ್ ( keybalu ), ಕೇಕ್ ( keyku ), ಕೋಟು ( koatu ), ಕೌಂಟರ್ ( kauntaru ), ಪಾರ್ಸೆಲ್ ( paarisalu/paarusalu ), ಟಿಕೆಟ್ ( tiketu )

ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಪದಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪದಗಳು ಕಾಲದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. kure (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ/So far), kuranee (present continuous tense, ವರ್ತಮಾನಕಾಲ), koffi (present perfect tense ದಿನ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ), kuri (ಭೂತಕಾಲ ) ಅಥವಾ kuraane (ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲ)ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಇವುಗಳನ್ನು ಹೀಗೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಂತರ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೇ ve (ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ), vanee (ವರ್ತಮಾನಕಾಲ,present continuous tense), vejje (ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, present perfect), vi (ಭೂತಕಾಲ) ಮತ್ತು vaane (ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲ) ಗಳನ್ನು ಪದಗಳ ನಂತರ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, kensal "ರದ್ದು" ಬಳಸಬಹುದು.

kensal + kurey = cancel (as an order)
kensal + kuranee = canceling
kensal + koffi = has been cancelled/cancelled
kensal + kuri = cancelled
kensal + kuraane = will cancel
kensal + vanee = canceling (on its own) i.e. getting cancelled
kensal + vejje = cancelled (on its own) i.e. got cancelled
kensal + vaane = will cancel (on its own) i.e. will get cancelled

ಉದಾಹರಣೆ:

ಬುಕ್ ( buk ) kuranee = ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಮಾತಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಗೌರವ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟ maaiy bas. ಹಿಂದೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಈ ಬಾಸ್(Bas) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ reethi bas ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ aadhaige bas ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಪದದ ಮೂಲಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಪರ್ಷಿಯನ್, ಅರಾಬಿಕ್ ಮೂಲ

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಈಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಎರವಲು ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

 • namādu - "ಪ್ರಾರ್ಥನೆ" (ಪರ್ಷಿಯನ್ namāz ನಿಂದ)
 • rōda - "ಉಪವಾಸ" (ಪರ್ಷಿಯನ್ rōzā )
 • mēzu – "ಟೇಬಲ್" (ಪರ್ಷಿಯನ್ mēz ನಿಂದ)
 • kāfaru - "ನಂಬಿಗಲ್ಲದ" (ಅರೇಬಿಕ್ kāfir ನಿಂದ)
 • tārīkh - "ದಿನಾಂಕ" ಅಥವಾ "ಇತಿಹಾಸ" (ಅರೇಬಿಕ್ tarikh ನಿಂದ)
 • zarāfā - "ಜಿರಾಫೆ" (ಅರೇಬಿಕ್ zarafah )

ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲ

 • gili-gili – "tickle tickle"

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಿಂದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು:

 • lonsi - "ಬೇಟೆಯ ಈಟಿ" (ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ lança )

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಿಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳು).

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಫೋನ್", "ಟಿಪ್ಪಣಿ", "ರೇಡಿಯೋ" ಮತ್ತು soatu ("ಶಾರ್ಟ್ಸ್").

ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಲಿಪ್ಯಂತರಣ ಆಂಗ್ಲ
ޝުކުރިއްޔާ Shukuriyyaa ಧನ್ಯವಾದ
ނޫން Noon ಸಂ

ಮಾದರಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನವು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ . ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಅನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು

މާއްދާ 1 - ހުރިހާ އިންސާނުން ވެސް އުފަންވަނީ, ދަރަޖަ އާއި ޙައްޤު ތަކުގައި މިނިވަންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ލިބިގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ . 2017 ರ . އަދި އެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާ މެދު މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އުޚުއްވަތްތެރި ކަމުގެ ރޫޙެއް ގައެވެ .

ಲಿಪ್ಯಂತರಣ :

māddā 1 – hurihā insānun ves ufanvanī, daraja āi ḥaqqu takugai minivankamāi hamahamakan libigenvā ba-egge gotuga-eve. Emīhun-naṣ heyo visnumāi heyo buddīge bāru libigen ve-eve. Adi emīhun ekaku anekakā medu mu’āmalāÿ kuranvānī uxuvvaÿteri kamuge rūḥek ga-eve.

ಇದರ ಅನುವಾದ:

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 - ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರು ಸಹ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಹಾಗೆ. ಅವರು ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ದತ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹೋದರತ್ವದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತನೆಗೆ.

ಇದರ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾದ ಅನುವಾದ:

ಲೇಖನ 1 - ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮುದ್ರಣಕಲೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

1984 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮಿನಿಕಾಯ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಲ್ ಯುನಿಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿಭಾಗವು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ . ಈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಅನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

 • ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿಕಾಯ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ.
 • I ರಿಂದ IV ವರೆಗಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು.
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಆರ್ಡರುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುದ್ರಣಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

ಫಾಂಟ್‌ಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಟೈಪ್‌ಫೇಸ್‌ಗಳು ಫ್ರೀಸೆರಿಫ್ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಹೆಚ್ 2ಬಿ ದಮಾಸ್ ನ ಥಾನಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ

ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ವಿವಿಧ ಪದ ಸಂಸ್ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ . 

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 • ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. "Dhivehi". Glottolog 4.3. 2020.
 2. "Documentation for ISO 639 identifier: div". ISO 639-2 Registration Authority - Library of Congress. Retrieved 2017-07-08. Divehi; Dhivehi; Maldivian
 3. "Documentation for ISO 639 identifier: div". ISO 639-3 Registration Authority - SIL International. Retrieved 2017-07-08. Dhivehi, Divehi, Maldivian
 4. Bell, Harry C.P. (1998). Excerpta Maldiviana. Laurier Books Ltd. p. 154. ISBN 8120612213.
 5. Gair, James W. (2007). "The Dhivehi Language: A Descriptive and Historical Grammar of Dhivehi and Its Dialects. 2 vols". The Journal of the American Oriental Society. Archived from the original on 2012-01-18. Retrieved 2021-11-27.
 6. de Silva (1970)
 7. "Language: Dhivehi". Glottolog. Glottolog. Retrieved 9 March 2017.
 8. Vitharana (1987)
 9. Minicoy Language Primer (Maliku Taana - Devana Foiy). Retrieved 12 June 2016.
 10. "Dhivehi Language Day in the Maldives". Retrieved 3 November 2018.
 11. Xavier Romero-Frias, The Maldive Islanders: A Study of the Popular Culture of an Ancient Ocean Kingdom
 12. Fritz (2002)
 13. The Maldivian Script. Volume One. (Divehi Akuru - 1). Retrieved 12 June 2016.
 14. Clarence Maloney. People of the Maldive Islands
 15. Gnanadesikan, Amalia E. (2017). Dhivehi: The Language of the Maldives. Berlin: De Gruyter Mouton. pp. 21–25.
 16. Gnanadesikan, Amalia E. (2017). Dhivehi: The Language of the Maldives. Berlin: De Gruyter Mouton. pp. 21–25.Gnanadesikan, Amalia E. (2017). Dhivehi: The Language of the Maldives. Berlin: De Gruyter Mouton. pp. 21–25.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. The status of /ɲ/ as a phoneme is unclear. Except for two words, /ɲamɲam/ 'cynometra caulinora' (a kind of fruit) and /ɲaviyani/ 'Gnaviyani' (alphabet letter), the /ɲ/ only occurs as the result of the fusion of /n/ and /i/: /du:ni/ 'bird7, /du:ɲɲek/ 'a bird'.
 2. /ʋ/ can occasionally be heard as a fricative [v], it has a [w] allophone occurring between vowel sounds /a/ and /u/.

 

ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 • "Some Observations on the History of Dhivehi". Transactions of the Philological Society, London. 1970..
 • Fritz, Sonja (2002), The Divehi Language: A Descriptive and Historical Grammar of the Maldivian and its Dialects, Heidelberg{{citation}}: CS1 maint: location missing publisher (link).
 • Vitharana, V (1987), Sri Lanka – Maldivian Cultural Affinities, Academy of Sri Lankan Culture.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುವಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 • Cain, Bruce D (2000), Divehi (Maldivian): A Synchronic and Diachronic study, PhD thesis presented to the Faculty of the Graduate School at Cornell University.
 • Crystal, David (2000), Language Death, Cambridge University Press.
 • "Maldivian Linguistic Studies". Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society, Colombo. 2001..
 • Manik, Hassan Ahmed (2000), A Concise Etymological Vocabulary of Dhivehi Language, The Royal Asiatic Society of Sri Lanka, p. xxiv, 261.
 • Muhammad, Naseema (1999), Dhivehi Writing Systems, National Centre for Linguistic and Historical Research, Malé.
 • "Buddhism and the Maldivian Language". Buddhist Studies in Honour of I. B. Horner, Dordrecht. 1974..
 • Reynolds, Christopher Hanby Baillie (2003), A Maldivian Dictionary, Routledge, London, p. 412, ISBN 9780415298087.
 • Romero-Frias, Xavier (1999), The Maldive Islanders: A Study of the Popular Culture of an Ancient Ocean Kingdom, Nova Ethnographia Indica, ISBN 84-7254-801-5.
 • Romero-Frias, Xavier (2012), Folk Tales of the Maldives, NIAS Press, ISBN 978-87-7694-105-5.
 • Wijesundera; et al. (1988), Historical and Linguistic Survey of the Dhivehi Language, Final Report. University of Colombo, Sri Lanka.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ