ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ


ಈ ಪುಟವು ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು.


ನೀವು 'ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ..' ಎಂಬ ಗೋವಿನ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ
ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ
ನಿರ್ದೇಶನಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಕಮಲಾಕರ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಶ್ರೀನಾಥ್ ಪದ್ಮಾವಾಸಂತಿ ಜೈಜಗದೀಶ್, ರೇಖ, ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾವ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಲ್ಪನಾರಾಯ್, ರಾಜಾನಂದ್
ಸಂಗೀತವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಬಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೩
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಮಿತ್ರವೃಂದ ಮೂವೀಸ್