ಪೀಠಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ,ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ,ತರಬೇತಿಯು,ನೌಕರನ ಜ್ಞಾನ,ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,ಕೌಶಲ್ಯತೆ,ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಥಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು,ಒಬ್ಬ ನೌಕರನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಯೆ ತರಬೇತಿ.

ವ್ಯಾಖ್ಯೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಡೇಲ್ ಎಸ್.ಬೀಚ್ರವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ,"ತರಬೇತಿಯು ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಜನರ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು,ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ."

ತರಬೇತಿಯ ವಿಧಾನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೧. ಕಾರ್ಯನಿರತ ತರಬೇತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದು
  • ಪ್ರತ್ಯೇಕ/ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಶಿಕ್ಷಣ
  • ನಿರ್ಬಂಧ ತರಬೇತಿ
  • ಕಾರ್ಯ ಆವರ್ತನ/ಕಾರ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ

೨. ಕಾರ್ಯೇತರ ತರಬೇತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು
  • ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ/ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನ
  • ಮಾದರಿ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ
  • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ತರಬೇತಿ&oldid=672732" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ