ತಪ್ಪಿದ ತಾಳ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ತಪ್ಪಿದ ತಾಳ
ನಿರ್ದೇಶನಕೆ.ಬಾಲಚಂದರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಬಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಜನೀಕಾಂತ್, ಕಮಲಹಾಸನ್ ಸರಿತಾ ಶಾಂತಾರಾಮ್
ಸಂಗೀತವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಬಿ.ಎಸ್.ಲೋಕನಾಥ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೮
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಲಲಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಂಬೈನ್ಸ್