ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲೇಖನಗಳಿವೆ:

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜ್ಯೇಷ್ಠ&oldid=95430" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ