ಜೆಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ೧೪ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಯುಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ.ಚಾಸರ್ ಆಧುನಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಸಿಕೊಳ್ಳ್ಳುವ ಕವಿ.ಈತನ ಜನನ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅಮೂಲ್ಯವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಜೆಫ್ರಿ ಚಾಸರ್
Geoffrey Chaucer (17th century).jpg
Portrait of Chaucer from the 17th century.
ಜನನc. 1343
ಲಂಡನ್, ಇಂಗ್ಲಂಡ್
ಮರಣ25 October 1400 (aged 56–57)
Resting placeವೆಸ್ಟ್‍ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬೇ,ಲಂಡನ್
ಉದ್ಯೋಗAuthor, poet, philosopher, bureaucrat, diplomat
Spouse(s)Philippa Roet
ಮಕ್ಕಳುElizabeth Chaucer
Thomas Chaucer
Parent(s)ಜಾನ್ ಚಾಸರ್ ಮತ್ತು ಆಗನೀಸ್
A 19th-century depiction of Chaucer

ಬಾಲ್ಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಾನ್ ಚಾಸರ್ ಮತ್ತು ಆಗನೀಸ್ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು.ಚಾಸರ್ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ,ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆಯಿಂದ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು.ಅರಸನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಹಾಗು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಂಢನಾಯಕನಾದನು.ರಾಜನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ರಾಣಿಯ ಸಖಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು.ಆನಂತರ ಈತ ರಾಜಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೆಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದನು.

೧೩೭೦-೧೩೭೮ರವರೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಟಲಿಗೆ ಹೋದನು,ನಂತರ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನು.ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಈತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು.ಇಟಲಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೇತನ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಸರ್ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುದು.ಇದು ಅವನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದ ಮಹತ್ವಪೂಣ೯ವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರವಾಸವು ಈತನ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ.೧೩೮೬ರಲ್ಲಿ ಚಾಸರ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯನಾದ.ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಸರ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಏಳು -ಬೀಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಾಸರನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ೩ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಅವುಗಳೆಂದರೆ-

೧.ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಲಮಾನ(೧೩೬೫-೧೩೭೨)
೨.ಇಟ್ಯಾಲಿಯನ್ ಕಾಲಮಾನ(೧೩೭೨-೧೩೮೪)
೩.ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಲಮಾನ(೧೩೮೪-೧೩೯೦)

೧.ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವಧಿ(೧೩೬೫-೧೩೭೨):- ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಸರನ ಬರಹದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಛು.ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ 'ರೋಮಾನ್ ದ ಲ ರೋಲಸ್'ಈ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ.ಆದರೆ ಮೂಲ ಕೃತಿಯು ಅನ್ಯಾಥ್೯ ಬೇಸರ ಬರಿಸುವಂತಿದೆ.ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಸರನ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಯಂದರೆ 'ಡೆತ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾನ್ಶ್ ದಿ ಡಚಸ್',ಇದು ಜಾನ್ ಆಫ್ ಗಾಂಟ್ ಎಂಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ಕತೆ.'ಅಲಿಗ್ಯರಿಯ' ಉಗಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.ಇದು ಪ್ರಥಮ ಅಲಿಗ್ಯರಿ ಪದ್ಯವಾಗಿದೆ.ಹಾಗೆ 'ದ ಪಾಲಿ೯ಮೆಂಟ್ ಅಫ್ ಫ್ಹೋಲ್ಸ್' ಎರಡನೇ ಪದ್ಯವಾಗಿದೆ. ೨.ಇಟಲಿ ಅವಧಿ(೧೩೭೨-೧೩೮೪):-ಈತನ ಮೇಲೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಗಾಢವಾಗಿದೆ.೧೩೭೨ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರಾಕ್೯ ಮತ್ತು ಬೊಕಚಿಯೊರವರ ವಿಧಾನಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು.ಈತನ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆ "ಟ್ರಾಯ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಸೀಡ್".ಇದು ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಜನಪ್ರಿಯ ಕತೆಯಾಗಿತ್ತು.ಹಾಗೆಯೇ 'ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್' ಇಲ್ಲೂ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಾವ್ಯದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

೩.ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವಧಿ(೧೩೮೪-೧೩೯೦):-೧೩೮೬ರಿಂದ ಚಾಸರನ 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವಧಿ' ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.ಅವನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿ -ದಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಬಹು ಸೊಗಸಾದ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.ಈ ಕೃತಿಗೆ 'ಪ್ರೊಲೋಗ್' ಅವತರಣಿಕೆ ಇದೆ.ಇದೊಂದು ಸಾಕು ಚಾಸರನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು.ಚಾಸರನು ಸಂಗ್ರ್ರಹಗಾರ,ಎರವಲುಗಾರ ಹಾಗು ಅಳವಡಿಕೆಗಾರನು ಆಗಿದ್ದ್ದನು.ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದ ಮಿಲ್ಲರ್,ದ ರೀವೆ,ದ ಕುಕ್,ದ ವೈಫ್ ಅಫ್ ಬಾತ್,ದ ಫ್ರೈಯರ್ ,ದ ಪರ್ಡನರ್ ಮುಂತಾದ ಕತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಾಸರನು ೧೪ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ.ಈತನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿಗಳು ಗಮನಾಹ೯ವಾದದ್ದು.ಚಾಸರನ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ' ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸಿಶನಲ್ ಎಜ್'ಎನ್ನುವರು.ಮಧ್ಯಯುಗದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಆಧುನಿಕತೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ಕಾಲಮಾನ ಚಾಸರನ ಅವಧಿ.ಚಾಸರ್೧೩೪೦ರಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದನು.ಚಾಸರನುಪದ್ಯದಪಿತಾಮಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಚಾಸರ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಾಸರನ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಂಗ್ಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಡಳಿತ ,ಮಧ್ಯಯುಗದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ,ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ . ಚಾಸರನ ಸಾಧನೆ ಮಿಲೆಂಢ್ನ ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿದನು.ಚಾಸರನ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಯಿತು.ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಛಂಧಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅವನು ಬಳಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟನು.'ಕ್ಯಾಂಟಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಾಸವಿರುವ ದ್ವಿಪದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ.ಪ್ರತಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೫ ಒತ್ತುಗಳು ಹತ್ತು ಅಕ್ಷರ (ಸಿಲೆಬಲಗಳು) 'ಟ್ರಾಯಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಸೀಢ್' ನಲ್ಲಿ ೭ ಪಂಕ್ತಿಗಳ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೫ ಒತ್ತುಗಳು ಹತ್ತು ಅಕ್ಷರ;ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಪಂಕ್ತಿಗಳು ೨,೪&೫ನೆ ಪಂಕ್ತಿಗಳು,ಕಡೆಯ ಎರಡು ಪಂಕ್ತಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸವುಂಟು,ಪ್ರಾಸಯೋಜನೆ-ಎಬಿಎಬಿಬಿಸಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ 'ರೈಮ್ ರಾಯಲ್' ಎನ್ನುವರು.'ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಚಸ್'ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ. ಚಾಸರನ ಕವನಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಕಷ್ಟ ಇದು ಬಹುಮಟ್ಟ ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಾಗುಣಿತ,ವ್ಯಾಕರಣ,ಉಚ್ಛಾರಣೆ,ಅಥ೯ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳ ನಾದ ಮಾಧುಯ೯ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಕವಿ ಚಾಸರ್.ಕಾವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನುವ ನಿವ೯ಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಾಣ್ಮೆ ,ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ,ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯೊದಡನೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಐರನಿ ಬೆರೆತ ದೃಷ್ಟಿ ಇವನ್ನು ಪಡೆ ದ ಕವಿ.

ಕಾಲಮಾನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಿತಿ -ಗತಿ ಅರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಚಾಸರನ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಚಾಸರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂಣ೯ವಾಗಿ ೧೪ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ೩ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ೧.ಧಾಮಿ೯ಕ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ೨.ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ೩.ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ಧಾಮಿ೯ಕವಾಗಿ ಚಚಿ೯ನ ಅಸಂಪ್ರದಾಯದಕತೆ ವಿರುದ್ದ ಜನರು ಸಿಟ್ಟಿಗೇಳಿದರು.ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಚಚಿ೯ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು.'ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟಿಸಮ್ 'ಬೇರುಗಳು ನಗರ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಾಂತ ಹರಡಿತು.ಚಚ್೯ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಸಹ ಕೆಲವು ಸಲ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಯಿತು.ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾಮಿ೯ಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಉಂಟಾದವು.ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗ೯ದ ಜನರು ಅವರ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು.ಊಳಿಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಧನಿ ಎತ್ತಿದರು.ರೈತರು ೧೩೮೧ರಲ್ಲಿ 'ರೈತ ಕ್ರಾಂತಿ' ಮಾಡಿದರು.ಜಮೀನ್ಧಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು.ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಿತು.ಹಾಗೇಯೇ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ' ಈ ಕಾಲಮಾನದ ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾದವು.

ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ