ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ ರಾವ್

Add topic
There are no discussions on this page.

ವಿಕಿರೂಢಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಡಾ., ಶ್ರೀ, ಮಿ., ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. --Vikas Hegde (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೪, ೧೦ ಮೇ ೨೦೧೬ (UTC)

Return to "ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ ರಾವ್" page.