ಗಂಡುಗಲಿ ರಾಮ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಗಂಡುಗಲಿ ರಾಮ
ಗಂಡುಗಲಿ ರಾಮ
ನಿರ್ದೇಶನಭಾರ್ಗವ
ನಿರ್ಮಾಪಕಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮಾಧವಿ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸ್
ಸಂಗೀತಸತ್ಯಂ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಜು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೩
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗುರು ಮಮತಾ ಮೂವೀಸ್