ಕೆರಳಿದ ಹೆಣ್ಣು
ಕೆರಳಿದ ಹೆಣ್ಣು
ನಿರ್ದೇಶನಎ.ವಿ.ಶೇಷಗಿರರಾವ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಜಿ.ಆರ್.ಕೆ.ರಾಜು
ಪಾತ್ರವರ್ಗಶಂಕರನಾಗ್ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಜಯಂತಿ, ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸ್, ಮಂಜುಳ, ಪಂಡರೀಬಾಯಿ, ರಾಜಾನಂದ್, ಮುಸುರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಸಂಗೀತಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕೆ.ಶ್ರಿಹರಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೩
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆವಿಶ್ವ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿ ಎಂಟರ್‍ಪ್ರೈಸಸ್