ಕೆಂಡದ ಮಳೆ
ಕೆಂಡದ ಮಳೆ
ನಿರ್ದೇಶನಬಿ.ಸಿ.ಗೌರಿಶಂಕರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಎಲ್.ಸಿ.ಶೈಲಜಾ
ಪಾತ್ರವರ್ಗನಾಗೇಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸ್, ದೇವರಾಜ್
ಸಂಗೀತಎಲ್.ವೈದ್ಯನಾಥನ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಬಿ.ಸಿ.ಗೌರಿಶಂಕರ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೭
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಮನು ಫಿಲಂಸ್