ಕಾಡಿನ ರಹಸ್ಯ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಕಾಡಿನ ರಹಸ್ಯ
ಕಾಡಿನ ರಹಸ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶನಗೀತಪ್ರಿಯ
ನಿರ್ಮಾಪಕಎಂ.ಪಿ.ಶಂಕರ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಸುದರ್ಶನ್ ಶೈಲಶ್ರೀ ಯಶರಾಜ್, ಶಂಕರ್, ನರಸಿಂಹರಾಜು
ಸಂಗೀತಸತ್ಯಂ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಆರ್.ಎನ್.ಕೆ.ಪ್ರಸಾದ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೯
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀ ಭರಣಿ ಚಿತ್ರಾಲಯ