ಕಸ್ತೂರಿ ಇಲಿ
Temporal range: Recent
Muskrat Foraging.JPG
A muskrat foraging near a spring at Onondaga Cave State Park in Missouri
Conservation status
Scientific classification
Kingdom:
Animalia
Phylum:
Chordata
Class:
Order:
Superfamily:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Ondatrini

Gray, 1825
Genus:
Ondatra

Link, 1795
Species:
O. zibethicus
Binomial name
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)
Verbreitungsgebiet Bisamratten.jpg
Muskrat ranges: native in red, introduced in green. Introduced range in South America not shown.


ಕಸ್ತೂರಿ ಇಲಿ (Muskrat) ಇಲಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಬಾಚಿಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಅರೆ ಜಲಚರ ಜೀವಿ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಸೆಟಿಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ,ಅರ್ವಿಕೊಲಿನೀ ಉಪಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.ಒಂಡಾಟ್ರ ಪಂಗಡದ ಏಕೈಕ ಸದಸ್ಯ.

ಲಕ್ಷಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಹುತೇಕ ಇಲಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣ.ಮೈತುಂಬ ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲು.ಆಸನ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಒಂದು ಜತೆ ಗ್ರಂಥಿಯಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸುಗಂಧಯುಕ್ತ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಇಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.ಒಂದು ವಯಸ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಇಲಿ ಸುಮಾರು ೧೬ರಿಂದ ೨೮ ಇಂಚು ಉದ್ದವಿದ್ದು ೦.೬ರಿಂದ ೨ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ.ನಷ್ಟು ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ.[೨]

ಭೌಗೋಳಿಕ ಹರಡುವಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 
A muskrat eating a plant. Note the long claws used for digging burrows.

ಮೂಲತಃ ಅಮೇರಿಕಾ ಖಂಡದ ವಾಸಿ. ಯುರೋಪು ಮತ್ತು ಏಷಿಯಾ ಖಂಡಗಳಿಗೂ ಈಗ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ,ನದಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.

ಸ್ವಭಾವಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಕಸ್ತೂರಿ ಇಲಿಯ ಗೂಡು

ಕಸ್ತೂರಿ ಇಲಿಗಳು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಜಲಚರಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  • "Ondatra zibethicus". Integrated Taxonomic Information System. Retrieved 23 March 2006.
  • Everything Muskrat
  • How Muskrat Created the World – Native American Legends
  • The New Student's Reference Work/Muskrat

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. Linzey, A.V. (2008). Ondatra zibethicus. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved 10 Jule 2009. Database entry includes a brief justification of why this species is of least concern.
  2. Burnie D and Wilson DE (Eds.), Animal: The Definitive Visual Guide to the World's Wildlife. DK Adult (2005), ISBN 0789477645