ಕಲಿತರೂ ಹೆಣ್ಣೇ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಕಲಿತರೂ ಹೆಣ್ಣೇ
ಕಲಿತರೂ ಹೆಣ್ಣೇ
ನಿರ್ದೇಶನಎನ್.ಸಿ.ರಾಜನ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಜಯಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜಕುಮಾರ್ ಲೀಲಾವತಿ ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್
ಸಂಗೀತಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕೆ.ಜಾನಕಿರಾಂ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೩
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಣೇಶ್ ಚಿತ್ರ