ಕಲಾಭಿಮಾನಿ
ಕಲಾಭಿಮಾನಿ
ನಿರ್ದೇಶನಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟರಾಜ್, ನರೇಂದ್ರ, ಮಾ.ಸುನಿಲ್, ಎಂ.ವಿ.ರಾಜಮ್ಮ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೯
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಚಿತ್ರಾಲಯ