ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಪುತ್ರ

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಪುತ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಪುತ್ರ
ನಿರ್ದೇಶನವಿಜಯ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೀತೂಪರ್ಣ ರಾಜೇಶ್, ವಜ್ರಮುನಿ, ಪಂಢರೀಬಾಯಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ
ಸಂಗೀತಎಂ.ಎಂ.ಕೀರವಾಣಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೬
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ