ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ-ಸಾಲವನ್ನಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

SampleBankbook

ವೆಚ್ಚ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಬಾರಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೇಡಿಕೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ) ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ, ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಖಾತೆಗೆ ಖಾತೆಯ ಒಂದು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆನ್‍ಲೈನ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು, ಮುಖ್ಯ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು "ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾರೆ" ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಹಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ನಡುವೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಳಿತಾಯ ಲಾಭ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 • ಖಾತೆ ಉಳಿತಾಯ ಸಂಬಳ ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡಿದ ಇತರರ ಉಳಿತಾಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಠೇವಣಿ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಖಾತೆ ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ ಚೆಕ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ಸಂಬಳದ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಖಾತೆ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತು ಖಾತೆದಾರನ ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಇತರ ಜನರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ (EFT) ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಖಾತೆದಾರನ ನಡೆಸಿತು ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ನೆರವಾಗುವ.
 • ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಹಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.[೧]

ಉಲ್ಲೇಖ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. http://kalyan-city.blogspot.in/2011/02/saving-account-bank-meaning-features.html