ಈ ಬಂಧ ಅನುಬಂಧ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಈ ಬಂಧ ಅನುಬಂಧ
ಈ ಬಂಧ ಅನುಬಂಧ
ನಿರ್ದೇಶನಜಾನಕಿರಾಮ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಎ.ಆರ್.ರಾಜು
ಪಾತ್ರವರ್ಗಶಂಕರನಾಗ್ ಜರೀನವಹಾಬ್ ಮಾ.ಮಂಜುನಾಥ್
ಸಂಗೀತರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಡು
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಜಾನಕಿರಾಮ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೭
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಪ್ರೇಮಾಲಯ ಫಿಲಂಸ್