ಇವಳೆಂಥಾ ಹೆಂಡ್ತಿ
ಇವಳೆಂಥಾ ಹೆಂಡ್ತಿ
ನಿರ್ದೇಶನಮುದ್ದುರಾಜ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಶ್ಯಾಂ ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅನಂತನಾಗ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯಾನ, ತಾರ
ಸಂಗೀತಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಶ್ರೀರಂಗ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೦
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆರೋಹನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್