ಇದೇ ಮಹಾ ಸುದಿನ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಇದೇ ಮಹಾ ಸುದಿನ
ಇದೇ ಮಹಾ ಸುದಿನ
ನಿರ್ದೇಶನಬಿ.ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಉದಯ್ ಕುಮಾರ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜಕುಮಾರ್ ಲೀಲಾವತಿ ಉದಯಕುಮಾರ್, ಹರಿಣಿ, ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ
ಸಂಗೀತನಾದಹಂಸ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದೆಬರಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಣಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೫
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶಾಂತ ಫಿಲಂಸ್