ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್‌ರವರು ಜರ್ಮನಿಯ (ಈಗ ಪೋಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ) ಸ್ಟ್ರೆಜೆಲ್ನೋ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ೧೮೫೨ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ೧೮೮೭ರಲ್ಲಿ ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್‌ರವರು ‘ವ್ಯತೀಕರಣಮಾಪP’ವನ್ನು (Interferometer) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಬೆಳಕಿನ ಏಕವರ್ಣೀಯ ಧೂಲವನ್ನು (ಮಾನೋಕ್ರೊಮಾಟಿಕ್ ಬೀಮ್) ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಧೂಲಗಳಾಗಿ ಸೀಳಿ, ಆ ಎರಡು ಧೂಲಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್‌ರವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ವ್ಯತೀಕರಣಮಾಪಕದಲ್ಲಿದ್ದಿತು. ಆ ಎರಡು ಧೂಲಗಳೂ ಮತ್ತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಪಕವನ್ನು ಪಾದರಸದ ಮೇಲೆ ತೇಲುವಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಮಾಪಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಸಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆ ಮಾಪಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈಥರ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವೇಗ ಒಂದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್‌ರವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್‌ರವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾರ‍್ಲೆಯ ಜೊತೆ ಇದೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ೧೮೮೭ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗಲೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಪುನಾವರ್ತಿತವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ‘ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್-ಮಾರ‍್ಲೆ ಪ್ರಯೋಗ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ರವರು ೧೯೦೫ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ‘ವಿಶೇಷ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ಕ್ಕೆ (ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ) ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ ಪ್ರಯೋಗವಾಯಿತು.[೧] ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ (ಹೆವನ್ಲೀ ಬಾಡೀಸ್) ವ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೂಡ ತನ್ನ ವ್ಯತೀಕರಣಮಾಪಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್‌ರವರು ೧೯೨೦ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೈತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಟೆಲ್‌ಗಾಸ್‌ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ. ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ೨೯೯,೭೯೬+೪ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್‌ರವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. (ಈಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ೨೯೯,೭೯೨.೫ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳು). ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪೀಟರ್ ಝೀಮನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ‘ಝೀಮನ್ ಪರಿಣಾಮ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಎಖೆಲಾನ್ ರೋಹಿತ-ಲೇಖ (ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್) ಎಂಬ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್ ೧೮೯೮ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್‌ರವರು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ೧೯೦೭ರಲ್ಲಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.[೨] ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್ ೧೯೩೧ರ ಮೇ ೯ರಂದು ಮರಣಿಸಿದರು.

ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್
Albert Abraham Michelson2.jpg
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್
ಜನನ
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಿಕೇಲ್‌ಸನ್

೧೮೫೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯
ಜರ್ಮನಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಜರ್ಮನಿ

ಉಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ