ವಾಯು ದೇವತೆ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಮೌರ್ಯರಿಂದ ಮಗಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಸುಮಾರು 187ರಲ್ಲಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಶುಂಗ ರಾಜಸಂತತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸುಮಾರು 150ರವರೆಗೆ ಆಳಿದ ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರನ ಮಗ. ತಂದೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿದೀಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಾಂತಾಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ನೆರೆರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದ ವಿದರ್ಭದ ದೊರೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ. ತಂದೆಯ ಮರಣಾನಂತರ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಳಿದಾಸಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ ನಾಟಕದ ಕಥಾನಾಯಕ ಇವನೇ.

ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ
ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಟ
SungaMasculine.jpg
Shunga masculine figurine (moulded plate). 2nd–1st century BCE.
Reign149–141 BCE
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿವಸುಜೇಷ್ಠ
Issue
ತಂದೆಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗ

ವಂಶ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಜೇವನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರನ ಮಗನಾದ ಇವನ ಅವಧಿ ವಾಯು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.[೧] ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಬೈಂಬಿಕ ಕುಲದವನು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೆ,ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಶುಂಗ ಕುಲದವನೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.[೨] ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಇವನು ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿದಿಶದಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.[೩]

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇವನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಕ್ರಿ.ಪೂ.೧೪೧ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಇವನ ನಂತರ ಇವನ ಮಗನಾದ ವಸುಜೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ಸುದೇಷ್ಠ ಎಂಬವನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ.

ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ
ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ
ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ
149–141 BCE
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ
ವಸುಜೇಷ್ಠ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. Lahiri, Bela (1974). Indigenous States of Northern India (Circa 200 B.C. to 320 A.D.) Calcutta: University of Calcutta, pp.47-50
  2. Raychaudhuri, Hemchandra (1972). Political History of Ancient India: From the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty, Calcutta: University of Calcutta,1972, p.328
  3. Raychaudhuri, Hemchandra (1972). Political History of Ancient India: From the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty, Calcutta: University of Calcutta,1972, p.330

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ: